All for Joomla All for Webmasters

Na koszty sporządzenia aktu notarialnego składają się następujące opłaty:

1. Podatki pobierane przez notariusza jako płatnika i przekazywane w imieniu stron do urzędu skarbowego:
 
a) zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego; 
Dokonanie czynności cywilnoprawnej jest uzależnione od uprzedniego zapłacenia podatku;
b) zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn notariusze są płatnikami podatku od dokonanej w formie aktu notarialnego:
-  darowizny,
-  umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie,
-  umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności,
- umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania.
Notariusz jest zobowiązany pobrać należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego, z wyjątkiem sytuacji kiedy przedmiotem nabycia jest prawo majątkowe polegające na obowiązku świadczeń powtarzających się na rzecz nabywcy, a wartość tego prawa nie może być ustalona w chwili powstania obowiązku podatkowego. Podstawę opodatkowania ustala się wówczas w miarę wykonywania tych świadczeń;
 
2. Opłaty sądowe od wniosków o wpis w księgach wieczystych. Opłaty te notariusz przekazuje na rachunek odpowiedniego sądu;
 
3. Wynagrodzenie notariusza za dokonanie czynności notarialnych określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności określone przez Ministra Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia  z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z Kancelarią w celu uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej kosztów związanych ze sporządzeniem wybranych przez Państwa czynności.

Informacje dotyczące czynności notarialnych udzielane są bezpłatnie.

Zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego, bądź e-mailowego z pracownikami Kancelarii w celu ustalenia wszelkich kosztów związanych ze sporządzeniem wybranych przez Państwa czynności.

Skontaktuj się z nami już dzisiaj! Napisz

Jak do nas trafić

Kontakt

Kancelaria Notarialna Filip Giziński

ul. Lipnowska 72, Lubicz Górny
tel: 56 651 03 19; 508 598 505
e-mail: kancelaria@notariuszlubicz.pl

Godziny urzędowania:

Poniedziałek – Piątek   9:00 -17:00
 
Istnieje możliwość ustalenia terminu dokonania czynności notarialnej poza godzinami pracy Kancelarii lub w sobotę.